Wealthy Health là nhà sản xuất thực phẩm y tế từ  những nguyên liệu hữu cơ tự nhiên tại Úc, bao gồm các

vitamin, khoáng chất và thực phẩm chức năng và thực phẩm tốt cho sức khỏe.